Projects

in 2017


16

Ministerio de Economia y Competitividad

9

European Commission

3

Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca

1

ACC10 RIS3CAT (FEDER)

2

BIST

International Collaborations